Privacy beleid Fruit Art Amsterdam

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FRUIT ART Amsterdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van FRUIT ART Amsterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op een website aan FRUIT ART Amsterdam verstrekt. FRUIT ART Amsterdam kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM FRUIT ART Amsterdam GEGEVENS NODIG HEEFT

FRUIT ART Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan FRUIT ART Amsterdam uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG FRUIT ART Amsterdam GEGEVENS BEWAART

FRUIT ART Amsterdam. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

FRUIT ART Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de websites van FRUIT ART Amsterdam worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de websites. FRUIT ART Amsterdam gebruikt deze informatie om de werking van de websites

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

FRUIT ART Amsterdam maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websites gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FRUIT ART Amsterdam bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de websites aan FRUIT ART Amsterdam te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

FRUIT ART Amsterdam heeft hier geen invloed op.

FRUIT ART Amsterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via FRUIT ART Amsterdam

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het mailadres infofruitart@gmail.com FRUIT ART Amsterdam.

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FRUIT ART Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FRUIT ART Amsterdam verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FRUIT ART Amsterdam op via

infofruitart@gmail.com fruitartamsterdam.com en weddesteeg.com zijn websites van FRUIT ART Amsterdam

FRUIT ART Amsterdam is

als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Herman Heijermansweg 21, 2042 XN  Zandvoort

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63883694

E-mailadres: infofruitart@gmail.com